Praktijk Gezond op Gewicht

ReFit
 

Intake consult

Tijdens het intake consult bespreken we je huidige voedings- en leefstijl. We bespreken hierbij ook je bewegingspatroon. Je wordt tijdens het consult gewogen en worden er diverse metingen gedaan. Daarnaast bepalen we een gezond en realistisch gewicht en zetten we een tijdspad uit waarin we dit proberen te bereiken. Binnen een week na het intake consult ontvang je de eerste analyse van je huidige voedings- en leefstijl. Aan de hand hiervan zal je ook een een persoonlijk voedingsadvies ontvangen.


Vervolg consult

Tijdens een vervolg consult wordt je gewogen en gemeten. We bespreken welke moeilijkheden je de afgelopen periode bent tegengekomen en welke keuzes je hebt moeten maken. We bespreken gezonde voeding en de effecten ervan op je gezondheid. Deze vervolg gesprekken zullen zeker in het begin op week basis plaatsvinden. Dit om de goede spirit er in te houden

alsmede een stok achter de deur te hebben. In een later stadium kan dit

wekelijkse schema iets verruimd worden indien de situatie zich hiervoor leent.


Evaluatie moment

In een evaluatie gesprek wordt tijdens of aan het eind van het begeleidingstraject de voorgaande periode geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar behaalde resultaten en worden mogelijke vervolgstappen bepaald.

Starters pakket (8 weken)

    • Intake consult

    • Vervolg consult (4 keer)

    • Eind evaluatie

    • Voedingsdagboek

    • Extra evaluatie/terugblik


               € 175,-

Weegschaal

Kennismakingsgesprek

Het doel van dit gesprek is om persoonlijk kennis te maken en om te bepalen of ik je kan begeleiden bij een nieuwe stap voorwaarts. Ik zal het natuurlijk hebben over mijn werkwijze en uiteraard jouw verwachtingspatroon. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en verplicht je dus tot niets!


        ☎︎  06 - 20 02 72 53 of stuur mij een e-mail

In kleine stappen een verandering realiseren waardoor jij je beter voelt !

Een gewichtsconsulent is speciaal opgeleid om voedings- en bewegingsadviezen te geven, zodat mensen een gezondere leefwijze aanleren en een gezonder lichaamsgewicht bereiken.

Starters pakket (12 weken)

    • Intake consult

    • Vervolg consult (8 keer)

    • Tussentijds & eind evaluatie

    • Voedingsdagboek

    • Extra evaluatie/terugblik


               € 259,-