Praktijk Gezond op Gewicht

ReFit
 

Evenwicht

Eten bepaalt je gezondheid, zowel fysiek als mentaal.

Als gewichtsconsulent merk je dat er allerlei vragen spelen ook bij mensen die bewust met een gezonde lifestyle bezig zijn maar vooral bij mensen die dit willen maar waarbij dit nog niet lukt. Goed advies is hierbij bepalend voor succes. Minstens zo belangrijk is dat je op weg naar een nieuwe lifestyle begeleidt wordt in het bereiken van je doel.


Overgewicht

Het percentage mensen met overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) neemt de laatste jaren enorm toe. Uit diverse studies komt naar voren dat ongeveer een derde van de volwassen Nederlands bevolking last heeft van overgewicht in meer of mindere mate.

Het streefgewicht

Voor veel mensen is afvallen (of aankomen) in eerste instantie niet zo moeilijk. Iedereen weet immers wel globaal wat je vooral niet zou moeten eten om gewicht te verliezen en wat je extra zou moet eten om juist aan te komen. Maar niet iedere aanpak heeft hetzelfde resultaat bij verschillende mensen. Elk lichaam reageert anders en ieder mens heeft een ander leef gewoonte, en wat voor de een succes oplevert behoeft voor een ander niet te werken. De vraag is dus: Wat werkt er voor jou en wat is dus de ideale aanpak. De gewichtsconsulent kan hierbij vanuit haar specialisme een toegesneden advies en begeleiding verzorgen.


Het volgen van dieetprogramma’s hebben niet altijd een langdurig effect. Na beëindiging van een dieet is het vaak moeilijk om een structurele verandering in je eetgewoonte vol te houden. Om het ideale gewicht te bereiken en behouden, zal je gewichtsconsulent je gedurende het traject intensief begeleiden. Door middel van het coachen wordt je geholpen om een blijvende gedragsverandering tot stand te brengen in het dagelijkse leven. Hierdoor zal het jou lukken om niet alleen af te vallen, maar vooral ook op gewicht te blijven! 

Schijf van Vijf

Heb jij een gezond gewicht ?

Dit kan je controleren met de Body Mass Index (BMI) en de maat van je middelomtrek. Als deze beide aangeven dat je goed zit, dan heb je een gezond gewicht.


Body Mass Index (BMI)

De Body Mass Index (BMI) geeft de

verhouding weer tussen je gewicht en

de lengte van je lichaam.  De BMI zegt

dus iets over het risico dat je gewicht

oplevert voor je gezondheid.

                                                                      Bereken hier je BMI.

Middelomtrek

Je BMI zegt niets over hoe het vet over het lichaam is verdeeld. Iemand met een goed BMI maar met wel veel buikvet loopt gezondheidsrisico’s. Door je middelomtrek te meten weet je hoe het met jouw buikvet is. De middelomtrek is een maat voor de hoeveelheid vet in de buikholte.

Je kan je middelomtrek bepalen door het smalste deel van je middel op te meten met een meetlint. Dit is dus het smalste deel tussen de bovenkant van het bekken en de onderkant van je onderste rib. Onderstaande indeling geldt voor volwassen van 18 tot ongeveer 60 jaar.

Voeding is een belangrijk ingrediënt voor een uitgebalanceerd dieet !